پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی هفته: جنشواره سینمایی مهرگان

نمایش ١١٠ فیلم در نخستین جشنواره فیلم مهرگان،چگونه می توان صنعت سینما در افغانستان حرفه‌ای تر کرد و برای محصولات سینمایی بازاری پیدا کرد؟

محب مدثر بحث فرهنگی هفته را با همین محور انجام داده است.