پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناراحتی‌های روانی یکی از دلایل ادامه نقض حقوق بشر

نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان می‌گویند، معافیت از پی‌گرد قانونی، بیسوادی، مصرف مواد مخدر و ناراحتی‌های روانی از عوامل اصلی افزایش نقض حقوق بشر در این کشور است. در یکی از تازه‌ترین موارد خشونت، زنی در ولایت سرپل با سنگ و چوب کشته شده.

نداکارگر با بازماندگان مقتول صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.