پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: کاهش رشد اقتصادی افغانستان

ابراز نظر شنوندگان بی بی سی در مورد گزارش اخیر بانک جهانی که پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در افغانستان آهنگ کندی خواهد شد.

صدای شما را عبدالله شادان اجرا کرده است.