پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"حمله به اقتصاد و رفاه"

وزارت مالیه افغانستان، با انتشار خبرنامه‌ای گفته که شورشیان با هدف قرار دادن افراد بیگناهی که برای کمک به افغانستان آمده اند، نشان دادند که دشمن توسعه، پیشرفت و رفاه مردم اند. همزمان، اتاق تجارت افغانستان نسبت به پیامدهای اقتصادی چنین حملات ابراز نگرانی کرده است.

گفتگوی جواد صمیمی با آذرخش حافظی مسئول روابط بین‌المللی اتاق تجارت را بشنوید.