پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش قیمت استفاده از انترنت در افغانستان

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از کاهش سی درصدی قیمت استفاده از انترنت در کشور خبر داده است. به گفته وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان،با این تخفیف بیشتر شهروندان افغان خواهند توانست که به انترنت دسترسی داشته باشد. افغانستان در سالهای اخیر در عرصه مخابرات پیشرفت چشمگیری داشته است و آنگونه مقامات میگویند استفاده از انترنت در این کشور در حال افزایش است. تمدید شبکه فایبر نوری افغانستان و اتصال آن با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان و ازبکستان، زمینه های خوبی را برای آینده استفاده از انترنت در افغانستان فراهم کرده است. بسیاری، به وِیژه جوانان، انترنت را بهترین وسیله برای دریافت اطلاعات و برقرای ارتباط با دوستان شان در داخل و خارج از کشور میدانند، و به تعداد کابران سایت های اجتماعی مثل فیسبوک دراین کشور، همه روز افزوده می شود. با این وجود، برخی از کابران، از پایین بودن کیفیت ارائه خدمات انترنتی و بلند بودن قیمت آن شکایت داشته اند. براساس آمار در حال حاضر حدود ده درصد مردم افغانستان به انترنت دسترسی دارند.

اظهارات امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و گفتگوی جواد صمیمی با ستار سعیدی را در این مورد بشنوید.