پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات سنگین نظامیان پاکستانی در حمله شورشیان

مقامهای پاکستانی تأیید کرده اند که دست کم بیست سرباز آن کشور بر اثر انفجار بمبی در شمال غرب پاکستان کشته شده اند. این بمب یک کاروان نظامی را که درحال آماده شدن برای خروج از یک محوطه نظامی در نزدیکی شهر بنو در وزیرستان شمالی بود، هدف قرار داد. در این حمله دست کم سی سرباز دیگر مجروح شده اند. گروه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

گزارش شریف ولید را در این مورد بشنوید.