پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارشی از یک روز کاری جمیله بیاض

جمیله بیاض، نخستین فرمانده زن یک حوزه امنیتی در شهر کابل مصمم است تا اعتماد از دست رفته ی پلیس را به این نهاد بازگرداند. مبارزه با فساد، جرایم سازمان یافته، ایجاد اصلاحات و جلب و جذب شمار بیشتر پلیس زن، از اولویت های مهم کاری او است. جمیله نخستین زنی است که به این سمت گماشته شده و می گوید ثابت خواهد ساخت که زنان افغان می توانند از عهده مسؤلیت‌های خطیر امنیتی بر آیند.

اسماعیل شهامت، یک روز کاری جمیله بیاض را در سمت جدیدش از نزدیک دنبال کرده و این گزارش را تهیه کرده‌ است .