پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتصال غزنی به شبکه فایبر نوری

وزارت مخابرات می‌گوید که ولایت مرکزی غزنی را به شبکه فایبر نوری وصل کرده است. با این اقدام، پنج‌هزار خط تلفن و اینترنت به نهادهای دولتی و غیردولتی و خانواده‌ها در مرکز این ولایت توزیع خواهد شد، اما درخواست برای دریافت خط تلفن و اینترنت در این شهر به بیش از ده هزار می‌رسد.

جزئیات در گزارشی از خلیل نوری در کابل