پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امنیت اینترنتی، هست یا نیست؟

وزارت مخابرات افغانستان می‌گوید به جز مکالمات مخابراتی و اینترنتی رئیس جمهور و انگشت شمار مقام‌های دولتی هیچ تضمینی در مورد مصونیت داده‌های اینترنتی کاربران وجود ندارد.

جزئیات در گزارش وحید پیکان از کابل