پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مکاتب جدید برای کودکان قندهاری

قرار است در ماه‌های آینده، ده‌ها باب مکتب در قندهار ساخته شود. مامون درانی خبرنگار آزاد می‌گوید ساختمان‌های مکاتب پاسخگوی نیازها نیستند و او در روزهای سرد زمستانی کودکان دانش آموزی را دیده است که در زیر خیمه‌هایی که به جای صنف درسی برپا شده، درس می‌خوانند.