پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کار شبانه در دراز مدت فعالیت بدن را مختل می‌کند

دانشمندان می‌گویند کار مداوم در شب، نظم فعالیت بدن را برهم می‌زند و باعث آسیب‌های دراز مدت می‌شود. به گفته آن‌ها شب‌کاری در درازمدت سبب بروز بیمارهای شکر، حمله قلبی و حتی سرطان می‌شود.

شریف ولید گزارش می‌دهد