پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات اوکراین به خشونت گرایید

صبح امروز (چهارشنبه) اعتراض‌ها در کیف پایتخت اوکراین به خشونت کشیده شد. مقام‌ها مرگ سه معترض را در این درگیری‌ها تایید کرده اند.

بیشتر بشkوید