پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: آیا ایران و غرب به هم نزدیک ‌می‌شوند؟

روز دو شنبه این هفته، در پی تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران و تایید این موضوع توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بخشی از تحریم‌های خود علیه ایران را به حالت تعلیق درآوردند. به این ترتیب اجرای توافقات مقدماتی ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ ژنو، بین ایران و کشورهای ۱+۵ آغاز شد. توافقاتی که سرمنشی ملل متحد آنرا برای مردم ایران و خاور میانه، تاریخی توصیف کرده است.

با وجود این، هنوز تا رسیدن به یک توافق جامع در باره برنامهء هسته یی ایران راه درازی در پیش است.

عبدالله شادان، در بحث این هفته، نتایج اجرای توافقات، مشکلات در راه اجرای موفقانهء آن، اثرات آن بر منطقه و دیگر مسایل ذیربط را با امید پارسا نژاد از همکاران ما دربخش فارسی بی بی سی، عمر صمد پژوهشگر ارشد در بنیاد امریکای نوین و مئیر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو بررسی کرده است.