پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرد افغان دو نفر را در آلمان به قتل رسانید

پلیس آلمان می‌گوید یک مرد ۴۷ ساله افغان در ساختمان دادگاهی در شهر فرانفکورت دو نفر را به قتل رسانده است.

حمله در حوالی ۸ و ۴۵ دقیقه صبح جمعه به وقت محلی رخ داد. قربانیان ۴۵ و ۵۰ سال داشته اند.

پلیس می‌گوید چنین برمی‌آید که مهاجم ابتدا در حویلی دادگاه تیراندازی کرده و یکی از قربانیان خود را به شدت مجروح کرده است، ظاهرا قربانی دیگر در همین اثنا به درون ساختمان فرار کرده اما قاتل به دنبال او رفته و او را به ضرب کارد یا چاقو از پا درآورده است.

جزئیات را صالحه اسحاق زی در گفتگویی با محب مدثر از آلمان شرح داده است.