پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قتل یک گزارشگر محلی در هلمند

در ولایت هلمند در جنوب افغانستان یک خبرنگار به صورت مرموزی به قتل رسیده است. بستگان نوراحمد نوری می‌گویند جسد او را در یک بوجی در حالی پیدا کرده اند که نشانه‌های ضرب و جرح در بدنش دیده می‌شده.

این خبرنگار برای یک رادیوی محلی در هلمند و روزنامه نیویارک تایمز کار می‌کرد.

جزئیات در گزارش وحید پیکان از کابل