پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گردهمایی فعالان ضد تبعیض در کابل

صدها تن از جوانان در یک گردهمایی در کابل با تبعیض و تعصبات زبان و قومی ابراز مخالفت کردند و از مردم خواستند که "فریب شعار‌های تبعیض آمیز رهبران قومی و مذهبی را نخورند و به همزیستی مسالمت آمیز باندیشند.

بشیر پیمان که گزارشش را می‌شنوید در آن گردهمایی حضور داشت.