پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی‌ها از احتمال نابود شدن موسیقی در فاریاب

در فاریاب در پی آن که شورای علما ساز و آواز را در محافل عروسی ممنوع کرد، خیلی از هنرمندان از موسیقی دست کشیده اند. اما دوستداران موسیقی نگران از دست رفتن و فراموش شدن شیوه‌های خاصی از موسیقی محلی اند.

حسام الدین تویغون گزارشگر بخش اوزبیکی بی بی سی در فاریاب گزارش می‌دهد