پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت متهمان به تجاوز جنسی گروهی در هند

پلیس در ایالت بنگال‌ غربی هند ۱۳ نفر را در ارتباط با تجاوز گروهی به یک زن جوان بازداشت کرده است. ادعا شده که این افراد به دستور ریش‌سفیدان محلی که مخالف روابط این زن با یک مرد بوده‌اند، به این زن تجاوز گروهی کرده اند. این زن ۲۰ ساله در شرایط بدی به شفاخانه منتقل شده.

علی آرین در جریان اجرای برنامه شامگاهی پنجشنبه با رجنی پرکاش خبرنگار در هند گفتگو کرد.