گردهمایی صدها جوان افغان برای مبارزه با قوم‌گرایی

Image caption جوانان افغان برای مبارزه با تبعیض گرد هم آمده بودند

صدها جوان افغان در گردهمایی در کابل جمع شدند و از سایر جوانان خواستند فریب شعارهای قوم گرایانه رهبران قومی و مذهبی را نخورند.

شرکت کنندگان این گردهمایی تعصب و تبعیض موجود در افغانستان را "تجارت سیاسی" توصیف کردند که از سوی رهبران قومی به خاطر سودجویی‌های سیاسی به راه انداخته شده.

عبدالنافع مولوی زاده یکی از برگزارکنندگان این گردهمایی می گوید از تعصب و قوم گرایی عده کمی از افراد سود می برند.

او گفت: "سرزمین افغانستان مربوط به همه، تاجک، پشتون، ازبک و هزاره می‌شود. اگر برویم به دنبال تبعیض وقوم گرایی، سودش فقط به چند نفر می‌رسد، به کسانی که مادیاتی به دست آوردند و تلاش دارند آن را حفظ کنند و یا به دنبال اندوخته های بیشتر هستند."

در این گردهمایی شماری از عالمان دین هم دعوت شده بودند تا تبعیض را از دیدگاه اسلام بررسی کنند.

مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای اخوت اسلامی می‌گوید :"آنهایی که شعار قومی می‌دهند فقط یک تجارت به راه می اندازند که از آن سود می‌برند، ملت های عزیز را ذلیل می‌سازند و آنها را در چتر قومی کوچک و خمیر می‌سازند."

او افزود که تبعیض و تعصب در اسلام جایگاه ندارد و یک مانع بزرگ در برابر پیشرفت ملت ها است.

Image caption اشتراک کنندگان از سایر جوانان خواستند که فریب شعارهای قوم گرایانه را نخورند

آقای حسام گفت: "در ندای قرآن کریم هیچ جای نیامده که یا ایها الپشتون یا ایها التاجک یا ایها الفارس، قرآن این جامعه را به زیباترین جمله یاد می کند یا ایها الناس! این یعنی ما باید برادری جهانی را قبول کنیم."

عده ای از شرکت کنندگان این گردهمایی بی سوادی، نبود عدالت اجتماعی و تقسیم نابرابر منابع در بین شهروندان افغانستان را از عوامل اصلی تعصب و تبعیض در افغانستان عنوان کردند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا می‌گوید تبعیض در افغانستان به ساختارهای سیاسی و اجتماعی رابطه دارد.

او گفت: "تبعیض با ساختارهای سیاسی یک کشور رابطه دارد هر قدر که ساختارها ناهمگون باشد به همان حد موجب ظهور پدیده زشت تبعیض می شود."

شماری از اشتراک کنندگان فقر و عقب ماندگی اجتماعی را از دیگر عوامل گسترش تبعیض در افغانستان عنوان کردند.

احزاب فراگیر و ملی در سه دهه گذشته در افغانستان، اندک بوده است. بیشتر احزاب سیاسی به رغم شعار و مرامنامه های ملی، در عمل بیشتر به قوم خاصی تعلق داشته است.

ساختار سیاسی قدرت کنون در افغانستان که سال 2001 در بن شکل گرفت نیز، از طریق تقسیم قدرت میان اقوام عمده افغانستان، سبب شد شماری از رهبران به نمایندگی از قوم خاصی به قدرت برسند.

صف بندی های کنونی در تیم هایی که نامزد انتخابات هستند نیز، بیشتر قوم محور بوده است. به این معنی که اکثر نامزدان در انتخاب اعضای تیم خود بیش از هر چیز دیگر به قومیت نظر داشته و سعی کرده اند تیمی را تشکیل دهند که حد اکثر از سه قوم عمده افغانستان نمایندگانی در آن باشند.

در یک دهه گذشته بارها در رسانه اعتراض هایی بوده است که رهبران قومی، بیش از آنکه در پی تامین منافع و خواستهای قومی خود باشند، به نمایندگی از اقوام مشخصی، بیشتر در پی چانه زنی برای منافع شخصی خود تلاش می کنند.

اما رهبران احزاب بارها چنین اتهاماتی را رد کرده اند آنها می گویند احزاب و اهداف شان فرا قومی است و آنها سعی می کنند برای همه مردم افغانستان کار کنند.

مطالب مرتبط