پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: اعتراض‌های مدنی در افغانستان

درسال‌های اخیر گروه‌هایی از مردم و عمدتاً جوانان تلاش کرده‌ اند تا شیوه‌های مدنی اعتراض و مبارزه را جاگزین شیوه‌های خشونت‌آمیز آن سازند.

در بحث فرهنگی این هفته محب مدثر جایگاه و تاثیرگذاری فرهنگ اعتراض‌های مدنی در افغانستان را با چهار تن از فعالان مدنی و فرهنگی افغان به بحث گرفته است، زهرا موسوی فعال مدنی و کاوه جبران شاعر و نویسنده افغان از کابل ، باران سجادی شاعر افغان از کانادا و فواد مسیحا روزنامه نگار و فعال مدنی از لندن در این بحث شرکت کرده اند.