پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی ویژه با قیوم کرزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری

قیوم کرزی، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا تأکید کرده است.

او در یک مصاحبه ویژه با بی بی سی گفت که اگر حکومت کنونی این قرارداد را امضا نکند، او در صورت پیروزی در انتخابات، بر اساس فیصله مردم افغانستان این قرارداد را امضا خواهد کرد.

او از مقامهای افغان و جامعه جهانی خواست که در این انتخابات مداخله نکنند، و اجازه دهند که مردم افغانستان خود، رئیس جمهوری آینده خود را انتخاب کنند.

آقای کرزی، در آغاز گفتگویی با سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل در مورد زندگی شخصی اش توضیح میدهد.