پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: ارزیابی شما از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان

خروج سی هزار سرباز آمریکایی از افغانستان از روز یکشنبه۲۶ جنوری شروع شد. از خروج این گروه از نیروهای آمریکایی به عنوان سرآغاز نهایی بیرون رفتن سربازان امریکایی از افغانستان یاد شده است که تا پایان سال ۲۰۱۴ تکمیل خواهد شد. عملکرد نیروهای آمریکایی در ۱۳ سال گذشته در افغانستان با انتقادهای همراه بود. انتقادهای که بیش از هر چیز دیگر به کشته شدن غیرنظامیان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی مربوط می‌شد.

شماری به این باور اند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امنیت موجود در این کشور از بین خواهد رفت و به دنبال آن امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز به خطر خواهد افتاد. گروهی دیگر عقیده دارند که با خروج آمریکایی ها از افغانستان، مردم این کشور می‌توانند بر سرنوشت خود به طور کامل حاکم شوند.

برنامه صدای شمای یکشنبه به ارزیابی شما از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اختصاص یافته بود. مخاطبان بی‌بی‌سی تجارب خود از حضور امریکایی ها در افغانستان را شریک کردند و از تاثیر حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بر زندگی خود گفتند.

میزبان این برنامه سیدانور در کابل بودا.