پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سال نو چینی، سال اسب و چالش‌هایش

امروز ۳۱ جنوری ۲۰۱۴ نخستین روز سال نو چینی است، سال ۴۷۱۲.

عقیده به سعد و نحس سال‌ها در میان مردم چین بسیار رایج است و چنین باوری در مراجع رسمی هم بازتاب می‌یابد.

شینهوا، خبرگزاری رسمی چین در حالی که این سال را تبریک گفته از چالش‌های آن خبر داده است.

امسال سال اسپ خواهد بود، در سال ۱۸۹۴ میلادی، ۱۲۰ سال پیش از این نخستین جنگ میان چین و جاپان بر سر کنترل کوریا درگرفت و شش ماه به طول انجامید و سرانجام جاپان برنده جنگ شد و کوریا استقلال یافت.

نکته‌ای که خبرگزاری چین را به درنگ واداشته این است که شیزوآبه نخست وزیر جاپان در ۱۹۵۴ تولد شده و آن سال، سال اسپ است.

بر مبنای باورهای چینی، متولدان سال اسپ امسال موفقیت‌های چشمگیری خواهند داشت.

این خبرگزاری گفته باید در سال اسپ چین و جاپان خویشتنداری نشان دهند و با هم درگیر نشوند.