پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفن‌ رایگان برای آگاهی از مسایل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۳۰ خط تلفن رایگان را برای آگاهی دهی عمومی در مورد مراحل برگزاری انتخابات باز کرده است. میانگین تماس‌هایی که این مرکز دریافت می‌کند بیش از ۵ هزار تماس در هفته است که بیشتر شامل مسایل امنیت و مبارزات انتخاباتی نامزدان می‌شود.

خلیل نوری به این مرکز رفته و گزارشی را که می‌شنوید تهیه کرده است.