پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا ناتو پایگاه‌های خود در افغانستان را تخریب می‌کند؟

تخریب صدها پایگاه نظامی مربوط به نیروهای بین المللی در افغانستان و تبدیل بسیاری از تجهیزات و ادوات نظامی و غیرنظامی این نیروها به آهن پاره، یکی از جنجالی ترین پیامدهای سال ۲۰۱۴ است.

از سال ۲۰۱۱ به این سو، نزدیک به سیصد پایگاه نظامی سربازان خارجی در افغانستان مسدود و به ارزش میلیونها دالر وسایل و تجهیزات این نیروها نیز به صورت عمدی نابود شده است.

به گفته مقامات افغان و ناتو در مدت نزدیک به سیزده سال گذشته، بیش از هشتصد پایگاه نظامی در افغانستان احداث شد که برای دولت افغانستان حکم یک میراث گران‌بهای بجامانده از این نیروها را داشته است.

اسماعیل شهامت در گزارش ویژه‌ای به سرنوشت پایگاه و تجهیزات نظامی نیروهای ناتو پرداخته است.