پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رابطه مرگ زودرس با مصرف ودکا در روسیه

یک پژوهش نشان می‌دهد که یک چهارم مردان در روسیه پیش از ۵۵ سالگی می‌میرند و علت مرگ آنها مصرف الکل به خصوص ودکا است. این پژوهش که در نشریه لَنسِت منتشر شده، نشان می‌دهد که چه تعداد از ۱۵۰ هزار مرگ زودهنگام در مردانی که بیش از ده سال الکل مصرف کرده اند، بر اثر مسومیت الکل، تصادف یا خشونت ناشی از مصرف آن، و بیماری هایی مثل سرطان جگر بوده است.