پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دادفر سپنتا: جنگ و صلح در دست پاکستان است

رنگین دادفر سپنتا مشاور حامدکرزی در امور امنیت ملی، در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام پاکستانی، گفت "اگر پاکستان سعی دارد که آغاز عملی گفت‌وگوهای صلح به بعد از انتخابات موکول شود نشان می‌دهد که این کشور می‌خواهد در امور داخلی افغانستان همچنان مداخله کند." او گفت هم صلح و هم جنگ "مربوط" پاکستان است. آقای سپنتا از رفتاری که امریکا در قبال هر دو کشور پاکستان و افغانستان داشته انتقاد کرد و گفت امریکا می‌خواهد "هم با گرگ همکار و دوست استراتژیک باشد و هم با بره."

بشیر پیمان از کابل گزارش‌ می‌کند.