پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج امریکا از افغانستان با هزاران هواپیما و کشتی

قرار است ۳۴ هزار سرباز امریکایی تا پایان ماه فبروری افغانستان را ترک کنند. نیروهای امریکایی بخشی از وسایط نظامی مورد استفاده خود را باخود نخواهند برد اما هنوز اطلاعات مشخصی در این باره حاصل نشده و در مورد آن بعدا تصمیم خواهند گرفت. جنرال جیم اتلی فرماندهی و نظارت بر جریان انتقالات ارتش امریکا از افغانستان را بردوش دارد.

گفتگو با او را بشنوید.