پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: آینده اوکراین

در اوکراین معترضان در بیش از ده شهر کنترل ساختمان‌های دولتی را در دست گرفتند، آن‌ها عمدتا خواهان تصویب تفاهم نامه تجارت آزاد با اروپا هستند.

وضعیت پیچیده این کشور به کجا خواهد انجامید؟ عبدالله شادان همین سوال را محور بحث این هفته‌اش قرار داده که در آن عبدی گنایف پطروویچ استاد دانشگاه و دیپلمات در ماسکو، مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا و شایان شمس تحلیلگر مسایل سیاسی در اوکراین حضور دارند.