'به روایت دیگر' کمپینی برای آگاهی در آستانه انتخابات افغانستان

نهاد غیر دولتی موسوم به آرمانشهر کمپینی را زیر عنوان "افغانستان به روایت دیگر" در این کشور به راه انداخته است.

در این کمپین، آرمانشهر با صد نفر از افغانهایی که به باور مسئولان این نهاد از چهره ملی و برجسته افغانستان هستند، گفت‌وگو کرده و مصاحبه آنها را به نوبت در صد روز چاپ می‌کند.

این مصاحبه ها به زبانهای فارسی و انگلسی بصورت همزمان در سایت آرمانشهر: openasia.org

روزنامه هافینگتون: huffingtonpost.com/unveiling-afghanistan و سایت فدراسیون بین المللی حقوق بشر: www.fidh.org منتشر می‌شوند.

مسئولان موسسه آرمانشهر می‌گویند، هدف اصلی این کمپین، دادخواهی و انعکاس صدا و نظرات افراد مترقی، فرهیخته و شکل دهندگان افکار عمومی جامعه افغانستان است.

به باور مسئولان آرمانشهر، بازتاب نظرات این افراد در آستانه انتخابات، ممکن است برای شهروندان افغانستان، در زمینه طرح خواستهای شهروندی شان از نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مهم و موثر باشد.

مسئولان آرمانهشر همچنین معتقدند که این اقدام مدنی، کمک می‌کند که مسئولان دولتی، مردم و همکاران بین المللی افغانستان، از نظرات نخبه‌گان این کشور آگاه شوند.

چالش‌هایی که افغانستان آینده با آن روبرو خواهد شد، و امکانها و توانایی هایی که افغانستان بصورت بالقوه و بالفعل برای عبور از این چالشها دارد، یکی از محورهای این مصاحبه‌ها است.

ولی محور اصلی آن مسایل حقوق بشری و حقوق زنان است.

آرمانشهر با کسانی که مصاحبه کرده، پرسیده است که دولت، نهادهای مدنی و شهروندان افغانستان، چگونه می توانند به راهکاری دست یابند که رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور، نهادینه شود.

آرمانشهر برای این مصاحبه‌ها سراغ استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و فعالان مدنی، افغان در داخل این کشور و نیز کسانی که در خارج از افغانستان هستند، رفته و سوالات مشابهی را با آنها درمیان گذاشته است.

کسانی که امکان مصاحبه رو در رو با آنها نبوده، مسئولان آرمانشهر سوالات را به آنها ایمل کرده و جواب این سوالات را نیز از طریق ایمل دریافت کرده اند.

بنیاد آرمان شهر، در نخستین سالهای پس از سقوط طالبان فعالیت خود در افغانستان را آغاز کرد.

برگزاری جلستات گفت‌وگو، میان مسئولان، نخبه‌گان و شهروندان، چاپ کتاب و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها از کارهای عمده این نهاد است.

این نهاد عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر( FIDH) است.

آنگونه که مسئولان آرمانشهر می‌گویند، کمک به شکل‌گیری آگاهی جمعی شهروندان، از اهداف این نهاد است.