پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"پیش‌نویس قانون معادن به نفع گروه‌های مافیایی است"

یک نهاد نظارت کننده بر منابع طبیعی افغانستان می‌گوید پیش‌نویس قانون جدید معادن افغانستان به نحوی طراحی شده که بیشتر منافع حاصل از استخراج معادن افغانستان را نصیب گروه‌های مافیایی و برخی مقام‌های دولتی خواهد کرد. این طرح هنوز از سوی پارلمان تصویب نشده و "شبکه جامعه مدنی برای نظارت بر منابع طبیعی" از حامدکرزی خواسته از اجرایی کردن آن با امضای خود، خودداری کند.

جزئیات در گزارش بشیر پیمان از کابل