پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی ویژه با زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری افغانستان

زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات آتی، در گفتگو با خلیل نوری گزارشگر بی بی سی در کابل، به شرح برنامه‌های انتخاباتی خود پرداخت.