پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین روز مبارزات انتخاباتی در افغانستان

در دومین روز مبارزات انتخاباتی در افغانستان دو تن از نامزدان در میان هواداران شان حضور یافته و برنامه های شان را تشریح کردند. زلمی رسول یکی از یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خیمه لویه جرگه در کابل حضور یافت و به مردم افغانستان وعده سپرد که در صورت برنده شدن پنجاه درصد کرسی های دولت را در اختیار جوانان و زنان قرار خواهد داد . قطب الدین هلال دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حضور در میان هوادانش از پایه گذاری یک حکومت اسلامی در افغانستان سخن گفت و به شدت از دولت کنونی انتقاد کرد.

گزارش وحید پیکان را از کابل در این مورد بشنوید.