پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دبیرکل ناتو: کرزی با آتش بازی می‌کند

دبیر کل ناتو گفته خودداری حامدکرزی از امضای توافقنامه امنیتی با امریکا، بازی کردن او با آتش است. انرس فو راسموسن، در مصاحبه‌ای با بی بی سی، بخاطر اظهارات اخیر حامدکرزی ابراز نومیدی کرد