پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی هفته: محدودیت‌های نشر کتاب در افغانستان

ناشران افغانستان در سال‌های اخیر با تلاش‌هایی از سوی نهادهای رسمی و یا حلقات سیاسی برای ایجاد محدودیت بر سر راه نشر کتاب روبرو بوده اند. ارعاب و تهدید نویسندگان و حتا برخورد فیزیکی با اهالی قلم بخشی از اقدامات نیروهای مختلف برای اعمال فشار بر آنان بوده است.

در تازه ترین موارد جلو نشر یک اثر تاریخی از فیض محمد کاتب، که حاوی انتقاد از رهبران سیاسی و مذهبی هشتاد سال پیش است، در کابل گرفته شده و انتشار آن در خارج کشور هم درد سرساز شده است. این کتاب تذکرالانقلاب نام دارد که کاتب آن را در سال 1308 خورشیدی در شرح چگونگی فروپاشی سلطنت امان‌الله خان و هفت ماه از تحولات حکومت نه‌ماهه حبیب‌الله کلکانی نوشت.

در بحث فرهنگی این هفته محدودیت‌های نشر کتاب را با فیض الله محتاج، رییس انتشارت بیهقی، وسیم امیری مدیر انتشارات امیری و همکار ما ایوب آروین که رویدادهای فرهنگی را دنبال می کند، بررسی کرده ایم.