پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار هفته: نرخ اسعار و مواد اولیه

نرخ هفتگی مواد غذایی، مواد سوخت، طلا و اسعار.

فرهاد محمدی گزارش می‌دهد