جرگه آزاد - یازده نامزد برای یک کُرسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد برنامه هجدهم- یازده نامزد برای یک کُرسی

شماری از نامزدان ریاست جمهوری در افغانستان در یک برنامه بی سابقه به سولات و نگرانی های مردم رو در رو پاسخ گفتند.

عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردک، محمد اشرف غنی احمدزی و قطب الدین هلال در برنامه ويژه جرگه آزاد با نامزدان حضور یافتند. در این برنامه حدود صد نفر از مردم عام از گوشه و کنار افغانستان شرکت کردند و در مورد مسایل چون امنیت راه ها، بیکاری جونانان، مساله تطبیق شریعت و سایر موضوعات سولات شانرا مطرح کردند.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و اسماعیل سعادت اجرا کرده است.