پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسیدگی علنی به شکایت‌ها از نامزدان انتخابات

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در یک نشست علنی به شکایات علیه چهارنامزد ریاست جمهوری رسیدگی کرد. این کمیسیون داود سلطان زوی را به اتهام تهدید و تحقیر خبرنگاران یک رسانه خصوصی به دادستانی/سارنوالی معرفی کرد و اشرف غنی احمدزی را به دلیل استفاده از موترهای زرهی دولتی ملزم به پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه نقدی دانست. کمیسیون همچنان به عبدالرب رسول سیاف به دلیل استفاده از واسطه رینجر پولیس در مبارزات انتخاباتی توصیه کتبی داد اما شکایت در مورد رحیم وردک را به دلیل نبود اسناد کافی غیر قابل بررسی دانست.

ملیار صادق آزاد در نشست امروز (شنبه) کمیسیون شرکت کرده و این گزارش را فرستاده است