پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عذرخواهی اخضر ابراهیمی از مردم سوریه

اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل در گفتگوهای صلح سوریه، از مردم سوریه بخاطر حاصل نشدن پیشرفت در دور دوم گفتگوهای ژنیو، عذرخواهی کرد. گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش، از چهار روز به این طرف در ژنیو جریان داشت و امروز (شنبه ۱۵ فبروری) به صورت غیر منتظره‌ای پایان یافت و آقای ابراهیمی گفت برای دور سوم این گفتگوها تاریخی تعیین نشده است.

شرح بیشتر در گزارشی که می‌شنوید.