پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جعل مدارک هویت، دلیل حذف نامزدان شورای‌های ولایتی

در افغانستان کميسيون بررسی شکايت‌های انتخاباتى، اسامی ١٩ تن از نامزدان شوراهاى ولايتى را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف کرده است. دلیل این عمل، جعل کردن مدارک هویت برای اثبات ٢٥ سالگی عنوان شده. افراد زیر ٢٥ سال حق نامزدی را ندارند.

فرهاد محمدی گزارش می‌دهد.