پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست کابینه برای تعدیل قانون جزا

عادله راز از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید بر اساس تصمیم شورای وزیران، وزارت عدلیه باید به نحوی در ماده ی ۲۶ قانون جزا تغییر بیاورد که بستگان و اعضای قربانیان خشونت، بتواند در محکمه شهادت بدهد.