پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان شرکت در مذاکرات صلح دبی را رد کردند

گروه طالبان با ارسال خبرنامه‌ای به رسانه‌ها اعلام کرده که این گروه در روند گفت‌وگوی صلح که گفته می‌شود میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در شهر دبی هم اکنون جریان دارد، نماینده‌ای ندارد. این گروه افزوده که معتصم آغاجان درگروه طالبان کدام مسئوولیت و یا وظیفه ندارد و این گروه فعالیت‌های او را "خلاف اصول، آرمان‌ها و جهاد مقدس گروه طالبان" می‌داند و معتقد است که "او در راستای اهداف اشغالگران فعالیت دارد". در این خبرنامه تاکید شده که گروه طالبان برای انجام گفت‌وگو اشخاص و دفتر سیاسی ویژه‌ای دارد که در صورت نیاز به مذاکره، براساس تصمیم شورای رهبری این گروه، این بخش، مسئولیت گفت‌وگو را به عهده دارد. اما تلاش‌های اخیر دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان از جمله مذاکرات دبی، تا چه حدی جدیست؟ گفتگوی نجیبه فیروز با جاوید کوهستانی از آگاهان امور سیاسی در کابل را بشنوید: