پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشار بر روزنامه نگاران در مصر

پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی تلویزیون الجزیره امروز در دادگاهی در مصر حاضر شد. او اوایل زمستان به همراه دو همکار دیگرش در هتلی در مصر دستگیر شد. اتهام آنها همکاری با اخوان المسلمین است، اتهامی که آنها و شبکه الجزیره، رد می کنند.

در حال حاضر جمع زیادی از خبرنگاران در مصر از سوی دولت این کشور محاکمه می شوند. اقداماتی که باعث نگرانی روزنامه نگاران شده است.

محمود شهری روزنامه نگار در مصر درباره جزییات این رویداد و نگرانی ها در این باره می گوید