پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشونتهای اعتراض آمیز در اوکراین

کی‌یف، پایتخت اکراین همچنان غرق دود و آتش و گاز اشک آور است. دست کم 17 نفر تنها امروز پنجشنبه در جریان اعتراض های خیابانی کشته شدند.

در عرصه دیپلماسی نیز تلاشها برای حل بحران جریان دارد. امروز 3 وزیر خارجه از کشورهای اروپایی به اکراین رفته اند تا شاید بتوانند با دیپلماسی گره سیاسی این کشور را باز کنند.

عزیر آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان و آشنا به مسایل اوکراین درباره دلایل و ریشه های بحران کنونی می گوید