پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشونتهای اعتراض آمیز در اوکراین

حق نشر عکس AFP

ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، پس از مذاکره با مخالفان، موافقت خود را با برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور اعلام کرد. آقای یانکوویچ گفته است که یک دولت وحدت ملی تشکیل خواهد شد و قانون اساسی سال ۲۰۰۴ میلادی که اختیارات رئیس جمهور را محدود می‌کند، بار دیگر در کشور اجرا خواهد شد. اعتراضات در اوکراین در روزهای اخیر به خشونت کشیده شده و دهها کشته بر جای گذاشته است.

عزیز آریانفر، مسئول کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان و دیپلمات پیشین، درباره تحول اخیر در اوکراین در مصاحبه ی با اسدالله شفایی توضیحات ارائه کرد.