پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: تندروی و افراط گرایی در افغانستان

در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برخی از ناظران رویداد های این کشور به نشانی هایی از گرایش به افراط گرایی مذهبی در این کشور اشاره می کنند. آنها، شهید خوانده شدن اسامه بن لادن رهبر و موسس القاعده از سوی سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، دعوت از مردم غوربند به جهاد علیه ایالات متحده امریکا از طرف یکی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، تأکید برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به انفاذ کامل شریعت اسلامی به گونه ای که گروه های تندرو در برنامه خود دراند، و مخالفت برخی از ملاها در هرات و کابل و جاهای دیگر، به برگزاری کنسرت های موسیقی را از شمار این نشانه ها ذکر می کنند. برخی هم به سهل انگاری و ارفاق حکومت در رهایی زندانیان طالبان به عنوان یکی از نشانه های این گرایش انگشت انتقاد می گذارند.

در بحث این هتفه عبدالله شادان این مسئله را با شاه‌گل رضایی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، واقف حکیمی عضو شورای رهبری و سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان و داکتر عباس پویا استاد مطالعات اسلامی در آلمان بررسی کرده است.