پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلام و فقه بجای خردگرایی در تمدن اسلامی

سید حسین اشراق، نویسنده و پژوهشگر افغان، کتابی به نام "هرمنوتیک و پایان ناپذیری سلسله تأویل" به نشر رسانده که در نوع خود اولین تحقیق نظام‌مند علمی پیرامون دانش هرمنوتیک در جامعه علمی افغانستان است که پیدایش هرمنوتیک را همراه با تحول و تکامل آن در شش فصل به بحث گرفته‌است. رضا محمدی شاعر و نویسنده افغان با اشراق حسینی در مورد این اثر گفت‌وگو کرده که اینجا می توانید ببینید.

این گفت‌وگو در استدیوی بی بی سی در کابل انجام شده است.