فایل صوتی دومین مناظره جرگه آزاد - بخش نُزدهم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فایل صوتی دومین مناظره جرگه آزاد- بخش نُزدهم

شماری از نامزدان ریاست جمهوری در افغانستان دومین مناظره جرگه آزاد به سولات و نگرانی های مردم رو در رو پاسخ گفتند.

عبدالقیوم کرزی، محمد نادر نعیم، هدایت امین ارسلا، محمد شفیق، گل آغا شیرزی و محمد داوود سلطان زوی در دومین برنامه ويژه جرگه آزاد با نامزدان حضور یافتند. در این برنامه حدود صد نفر از مردم عام از گوشه و کنار افغانستان شرکت کردند و در مورد مسایل چون مذاکره با مخالفین مسلح دولت، محو گروه های مسلح غیر مسوول، تامین عدالت اجتماعی و سایر موضوعات سوالات شانرا مطرح کردند.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و اسماعیل سعادت اجرا کرده است.