پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برکناری ۹ مقام ارتش افغانستان در پی حادثه ولایت کنر

وزارت دفاع افغانستان ۹ افسر ارتش این کشور را به اتهام سهل انگاری در جلوگیری از رویداد غازی آباد کنر که در آن ۲۱ سرباز کشته شدند از وظایف شان برکنار کرد. مقامات این وزارت می گویند این تصمیم پس از بررسی گزارش هیئت تحقیق به آن ولایت گرفته شده و این افراد به نهاد های قضایی معرفی شده اند . این در حالی است که ریاست امنیت ملی به بی بی سی گفته از وقوع این رویداد هفته ها پیش اطلاع داشته و به نهاد های امنتی در مرکز و محل نیز خبر داده بود.

جزئیات را بشیر پیمان از کابل گزارش میدهد