پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امنیت ملی: اطلاعات قبلی در مورد حمله کنر وجود داشت

ریاست امنیت ملی افغانستان به بی بی سی گفته است که اطلاعات در مورد احتمال حمله بر نیروهای ارتش در کنر را در اختیار فرماندهان نظامی و والی کنر گذاشته بود. پیشتر وزارت دفاع و امور داخله، دریافت چنین اطلاعاتی را به گونه کامل رد کرده بودند. ظاهرا به نظر میرسد که هشدار های مبنی بر حمله بر پاسگاهی که 21 سرباز ارتش در کشته شدند، جدی گرفته نشده است. در پی این رویداد، شورای وزیران افغانستان دستور داد که در مورد چگونگی وقوع این رویداد تحقیقات جدی شود.

سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل در آغاز گفتگویی با جنرال فرید شمال، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان پرسیده که اطلاعات در مورد حمله احتمالی در اختیار چه کسانی قرار داده شده بود؟